Angst+Pfister AG
Thurgauerstr. 66
CH-8052 Zürich

 

Angst Pfister Gelişmiş Teknik Çözümler olarak, kauçuk ve kauçuk-metal bağlantılı parça üretimi yapan fabrikamızdaki tüm faaliyetlerimizi çevreye duyarlı bir şekilde gerçekleştirmek temel anlayışımızdır. Bu inançla ilkelerimiz;

1. Tüm proseslerimizde kaynak tüketimini (elektrik, su, yakıt vb.) kontrol altında tutmak

2. Çevre kanunları, yönetmelik ve diğer yasal ilgili hükümlere uymak

3. Katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler almak

4. Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde, çevreye dost üretim teknolojilerini kullanarak, kirliliği önlemek

5. Geri dönüşüm, geri kazanım ve tekrar kullanım anlayışını benimsemek ve uygulamak

6. Sürdürülebilir çevre oluşturmanın bir parçası olarak, Çevre Yönetim Sistemimizi kurmak ve sürekli iyileştirmek

7. Yeni yapılacak projelerde çevreye olan etkileri değerlendirmek

Bu ilkeleri yerine getirirken amacımız; Uluslararası bir değer olan çevremizi; müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla işbirliği içerisinde korumak, eğitimli ve bilinçli bir toplum yaratmaktır.

Künye  |   Veri koruma mevzuatı  |   Kullanım Düzenlemeleri  |   Genel şart ve koşullar