Angst+Pfister AG
Thurgauerstr. 66
CH-8052 Zürich

 

İşe Alma ve Yerleştirme

Angst Pfister Gelişmiş Teknik Çözümler olarak vizyonumuza, hedeflerimize ve kurum kültürümüze en uygun adayların araştırılması ve seçilmesi organizasyonumuzun yaşaması ve gelişmesi açısından son derece önemli bir unsurdur. Değerlendirme aşamasında Temel, Teknik ve Yönetsel yetkinliklerimize en yakın olan adaylar ile yolumuza devam etmekteyiz. İşe başlayan her yeni personel için Oryantasyon programı uygulamaktayı.

Firmamıza başvurular, internet yoluyla veya kişisel başvuru ile yapılabilmektedir. İletilen tüm başvurular, İnsan Kaynakları havuzuna kaydedilmektedir.

Performans Yönetimi

Performans yönetim sisteminde, gerçekleştirilmesi beklenen organizasyonel amaçlara ve bu yönde çalışanların ortaya koyması gereken performansa ilişkin ortak bir anlayış hedeflenir. Bu sayede, çalışanların yapacağı katkıların ücretlendirilmesi, ödüllendirilmesi ve geliştirilmesi süreci benimsenir. İş Değerlemesi, Ücret Yönetim Sistemleri ve belirli dönemlerde gerçekleştirilen Performans görüşmeleri çıktıları ile çalışanlar ücret ya da farklı uygulamalar ile ödüllendirilir.

Eğitim Yönetimi

İnsana olan yatırımın öneminin farkındalığı ile işe alınan adayların işe girerken beraberinde getirdikleri bilgi, beceri ve tutumlar ile işlerinin spesifik görev ve sorumluluklarını yerine getirmek için ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve tutumlar arasındaki farkı kapatmak için iç ve dış eğitimler organize edilmektedir. Sürekli devam eden Performans çıktılarına göre de Eğitim İhtiyaç Analizi gerçekleştirilmektedir.

Angst Pfister Gelişmiş Teknik Çözümler Eğitim Politikası

• İş arkadaşlarımızın Angst Pfister Gelişmiş Teknik Çözümler amaç ve hedefleri, kişisel gelişimleri doğrultusunda eğitimlerini sağlamak.
• Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, Tedarikçilerimizin ve toplumun ihtiyaç ve beklentilerinin sürekli iyileşen bir şekilde karşılanmasına eğitim yoluyla katkıda bulunmak
• Kalite anlayışının Angst Pfister Gelişmiş Teknik Çözümler içinde gelişmesini ve olgunlaşmasını sağlamak.
• Takım ruhunu oluşturmak.
• İş arkadaşlarımızda iş bilinci, farkındalık ve katma değer sağlamanın değerlerini benimsetmektir.

Öneri Ödül Sistemi

Sürekli gelişimi destekleyen organizasyonumuzda çalışanlarımızın gelişimimize katkı sağlayan önerileri öneri komisyonumuz tarafından değerlendirilmekte ve ödüllendirilmektedir.

Kariyer Yönetimi

Çalışanlarımızın yatay ve dikey kariyer yolu daima açıktır. Kariyer planlarına uygun kariyer yönetimi gerçekleştirilmekte ve eğitim desteği ile süreç desteklenmektedir.

Künye  |   Veri koruma mevzuatı  |   Kullanım Düzenlemeleri  |   Genel şart ve koşullar